Collection: Greens

Green Vein Speciosa

8 products
 • Benni Jongkong Maeng Da - 100g (Batch#: 71520)
  Benni Jongkong Maeng Da - 100g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Green Elephant - 100g (Batch#: 71520)
  Benni Green Elephant - 100g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Green Vietnam - 100g (Batch#: 71520)
  Benni Green Vietnam - 100g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Green Vietnam - 25g
  Benni Green Vietnam - 25g
  Regular price
  $4.50
  Sale price
  $4.50
 • Benni JongKong Maeng Da - 1000g (Batch#: 71520)
  Benni JongKong Maeng Da - 1000g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $85.00
  Sale price
  $85.00
 • Benni Green Elephant - 1000g (Batch#: 71520)
  Benni Green Elephant - 1000g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $85.00
  Sale price
  $85.00
 • Benni Green Sumatra - 100g (Batch#: 7120)
  Benni Green Sumatra - 100g (Batch#: 7120)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Green Lida - 1000g (Batch#: 71520)
  Benni Green Lida - 1000g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $85.00
  Sale price
  $85.00