Collection: Greens

Green Vein Speciosa

11 products
 • Benni Jongkong Maeng Da - 100g (Batch#: 71520)
  Benni Jongkong Maeng Da - 100g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Green Goddess (Batch#: 101520) - 100g
  Benni Green Goddess (Batch#: 101520) - 100g
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Maeng Da Blend - 100g (Batch#: 9120)
  Benni Maeng Da Blend - 100g (Batch#: 9120)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Batak - 100g (Batch#: 101520)
  Benni Batak - 100g (Batch#: 101520)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Super Green Kali (Batch#: 101520) - 100g
  Benni Super Green Kali (Batch#: 101520) - 100g
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Green Lida - 100g (Batch#: 71520)
  Benni Green Lida - 100g (Batch#: 71520)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Green Tambora - 100g (Batch#: 91520)
  Benni Green Tambora - 100g (Batch#: 91520)
  Regular price
  $14.00
  Sale price
  $14.00
 • Benni Maeng Da Blend - 1000g (Batch#: 9120)
  Benni Maeng Da Blend - 1000g (Batch#: 9120)
  Regular price
  $85.00
  Sale price
  $85.00